שאלון להקמת ממשק עבור
אתר חנות

חלק 1

פרטים לשימוש פנימי
(לא יופיעו בממשק האתר)

חלק 2

פרטים להקמת הממשק

חלק 3

קישורים לרשתות החברתיות

חלק 4

API וקוד הטמעת - מדיה

אפשר לדלג על שלב זה ולהמשיך לשלב הבא במידה ואין ברשותך כרגע את הנתונים. ניתן לשלוח לנו פנייה למייל לקבל סיוע במשיכת הנתונים הרלוונטיים: [email protected]

חלק 5

לוגו חברה ודומיין

*קובץ תמונה jpg/png או pdf באיכות גבוהה
* יש לרשום את הדומיין שהנך רוצה לרכוש או קיים כבר ברשותך