הצהרת בריאות לילד
  שלח את הטופס לגננת :


  אנו מצהירים בנוגע לילדי /ילדתי, כדלהלן:
  1. מדדתי חום לילדי /ילדתי ונמצא כי חום גופו/ה אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס
  2. לילדי /ילדתי אין תסמיני קורונה (שיעול ,קושי נשימה או כל תסמין נשימתי אחר).
  3.ילדי /ילדתי לא נחשף /נחשפה לחולה קורונה או לאדם הנמצא בבידוד
  באנו על החתום:


  תאריך מילוי הטופס:  חתימת ההורה על המסמך


  הקודם
  הבא