הצהרת בריאות לילד
  שלח את הטופס לגננת :

  אנו מצהירים בנוגע לילדי /ילדתי, כדלהלן:
  1. מדדתי חום לילדי /ילדתי ונמצא כי חום גופו/ה אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס
  2. לילדי /ילדתי אין תסמיני קורונה (שיעול ,קושי נשימה או כל תסמין נשימתי אחר).
  3.ילדי /ילדתי לא נחשף /נחשפה לחולה קורונה או לאדם הנמצא בבידוד
  באנו על החתום:

  תאריך מילוי הטופס:

  חתימת ההורה על המסמך


  שקופית קודמת
  שקופית הבאה